Fremtidens grønne bygg krever
enestående prosjektledelse
Blir du med?

Vi søker en rekke nøkkelpersoner til nyoppstartet virksomhet innenfor prosjektadministrative tjenester og ingeniørrådgivning.

 

Om Stafr

Byggeprosjekter er i stadig endring med nye problemstillinger og økende kompleksitet. Stafr er et rådgivningsfirma som tenker nytt og annerledes, en garantist for at impliserte aktører trekker i samme retning. Slik kan byggeprosjekter bli planlagt, gjennomført og ferdigstilt på et høyt nivå. Stafr ønsker også å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor, gjennom å fokusere på kunnskap, teknologi og bærekraftige løsninger.

Vi kan tilby en helt unik mulighet med oppstart av selskap i et konsern med veldig spennende prosjekter under utvikling. Selskapet vil være aktiv i prosjekter Base Gruppen jobber med, samt utvikle egne private og offentlige kunder. Vi tilbyr en attraktiv nyetablering, med gode betingelser og solid støtte i oppstartsfasen.

Stafr er et nystartet selskap med Base Gruppen i ryggen. Base Gruppen er eierselskapet i Base-konsernet. Konsernet driver innen to hovedområder, næringseiendom og boligutvikling. Selskapet utfører hovedkontorfunksjoner for datterselskapene i konsernet. Base Gruppen gjør også finansielle investeringer med sikte på å skape et aktivt og langvarig eierforhold.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Gunnar B. Gunnarsson i MDE på 982 95 174 eller gunnar.gunnarsson@mde-group.com. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Prosjektledere

Fremtidens grønne bygg krever enestående prosjektledelse

SE STILLINGEN OG SØK

Arkitekt

Fremtidens grønne bygg krever enestående prosjektledelse

SE STILLINGEN OG SØK

Daglig leder

Ambisiøs leder med motivasjon for å skape suksess?

SE STILLINGEN OG SØK

Stafr ønsker også å ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor

 

 

Stafr er et rådgivningsfirma som tenker nytt og annerledes, en garantist for at impliserte aktører trekker i samme retning. Vi skal ta en ledende rolle innenfor det grønne skiftet byggebransjen står overfor, gjennom å fokusere på:

stafr1
stafr2
stafr3